LØRENSKOG HÅNDBALLKLUBBS ÆRESMEDLEMMER


I LHK har vi hele 6 æresmedlemmer. Dette er medlemmer utnevnt for lang, tro og god tjeneste.

Noen har vært med å grunnlegge klubben i vårt hjerte. Andre har hatt flere verv og oppgaver gjennom mange og lange år, og har betydd mye for klubben og alle medlemmene.

Alle er ildsjeler vi setter stor pris på!


Bjørg Thygesen         - utnevnt ca 1990, dengang LHK het Kurland HK - Klubbens grunnlegger

Svein Thygesen         - utnevnt ca 1990, dengang LHK het Kurland HK - Klubbensgrunnlegger

Birgit Skarstein         - utnevnt på LHKs 30-årsfest 7. nov 2009

Ingebrigt Økland       - utnevnt på LHKs årsmøte 27. mai 2014

Lars Johansen            - utnevnt på LHK Galla 29.mai 2016

Line Hansen                - utnevnt på LHK Galla 29.mai 2016