Politiattest

Krav om politiattest i Lørenskog Håndballklubb

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og Paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.
Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

Personer tilknyttet Lørenskog Håndballklubb som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor våre spillere. Dette gjelder trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige, samt de som skal passe barna om natten ved overnatting på cuper o.l. Kun attester tilknyttet Lørenskog Håndballklubb er gyldige.


Hvem må ha politiattest?

Alle ansatte og frivillige over 15 år som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.


Slik søker du politiattest

Det er enkelt å søke politiattest på nett. Man må bruke Bank ID eller MIN ID for å søke digitalt. Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk, og må sende søknaden per post. Søknaden sendes til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø.

Det kan ta mellom 1 til 6 uker før man får svar fra Politiet på søknaden.


Type politiattest

Du må ha en Politiattest som er tilknyttet Lørenskog Håndballklubb. Hjemmel i Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Kategori = Frivillige organisasjoner.


Spørsmål om politiattest?

Ta kontakt med klubbens politiattestansvarlige