Instruks for sekretariat i Skårerhallen

Klokka skal ligger på tilsynsrommet. Tilsynsvakt har nøkkel. Perm med instruks og kamprapporter ligger i den sorte kofferten.

Brunt skap er vårt, nøkkel ligger i kassa til kafeteria, samme som til brusskapet. Ledning, adapter til klokka og strømknappen er i skapet. Mikrofon (og ledning til denne) er i skuff i musikkskapet/glasskapet. Koble mikrofonen til 
kontakt i veggen på høyre side av musikkskapet/glasskapet.

KLOKKA

Når klokka er koblet til kommer det ett spørsmål.

 1. Trykk nei, så får du opp sportsvalg.
 2. Trykk videre til det kommer håndball.
 3. Trykk ja for å stille inn kamptiden.
 4. Trykk på Matchtime.
 5. Sett inn riktig tid (15-20-25-30), må ikke trykke på de 2 siste nullene.
 6. Trykk ja for opprekning. Tiden skal gå fra 0 og oppover.
 7. For 2.omg., trykk på periode det står 2.
 8. Trykk på ja 2 ganger, så er klokka klar. Den fortsetter oppover fra 15-20 til 30-40 osv.

2 minutter

 1. Stopp klokka
 2. Trykk så på 2 min. hjemme eller borte, så kommer den opp på tavlen på veggen
 3. Trykk start når spillet settes i gang igjen.
 4. Når det er Cup stoppes ikke klokka. Da må det trykkes på start når spillet settes i gang selv om klokka ikke er stoppet.

Time OUT regelen

Grønne kortet skal legges pent ned på bordet. Tidtaker stopper klokka med engang kortet blir levert og blåser i fløyta. Når dommer stopper spillet trykk Time OUT-knappen H (hjemmelag) eller G (bortelag). Tiden kommer opp på tavla på veggen, den piper når det er 10 sekunder igjen og når den er ferdig. Kan stoppes hvis de ikke bruker hele Time Out, trykk da på stopp.

Rydde alt på plass etter kamp slutt. Lykke til!