Retningslinjer for bruk av sosiale medier i Lørenskog Håndballklubb

Klubben har sett ett behov for å ha noen retningslinjer for bruken av sosiale medier i klubbens regi. Styret har i samarbeid med sportslig utvalg og kommunikasjonsansvarlig jobbet med å utarbeide retningslinjer for bruk av sosiale medier i Lørenskog Håndballklubb.

Å være en del av Lørenskog Håndballklubb skal kjennetegnes av gode opplevelser, hyggelige minner og et godt miljø for alle. Sosiale medier er en viktig del av hverdagen til de fleste av oss. Det gjelder unge og gamle, spillere, trenere, dommere, tillitsvalgte, supportere og øvrige medlemmer av Lørenskog Håndballklubb.

 Som medlem i Lørenskog Håndball så er du ansvarlig for å være en god rollemodell, også på nettet. Disse retningslinjene er viktige retningslinjer på hvordan vi skal opptre. Men de forteller også litt om hvordan rutinene rundt Facebook-grupper/chatter o.l skal være. F.eks. umiddelbar utmelding når du ikke trenger å være medlem lenger i en gruppe.

Styret i klubben er også opptatt av at vi har grupper som er enkle å finne igjen, og at de da har navn som er lett å finne. Det finnes nå flere ulike varianter på hvordan man velger å navngi lagenes Facebookgrupper som f.eks.:

1: «LHK 06»

2: «LHK J03»

3: «Lørenskog hk j98» og slik fortsetter det 

Vi ønsker at det det skal finnes en norm for hvordan man navngir en gruppe i klubben:

F.eks. «LHK J00" - Så de av dere som er administratorer av våre grupper, og som leser dette, kan gjerne korrigere navngivningen av sine lagsgrupper til "riktig" norm!

 Her er klubbens retningslinjer og 10 gylne regler for sosiale medier:

 1. Vi skal være aktive i sosiale medier, men vi tenker alltid over konsekvensene når vi publiserer noe om klubben i vårt hjerte og om alle andre som er glade i den.

 2. Kun fornavn på spillere under 18 år skal brukes i sosiale kanaler.

 3. Trenere skal unngå kontakt med utøvere i private rom på sosiale medier uten at det er flere til stede, eller det er avtalt med foresatte eller idrettslagets ledelse.

 4. Vi bruker sunn fornuft og oppfører oss med verdighet og viser vår gode gule og blå folkeskikk. Alle ser alt! Vi bruker sunn fornuft når vi deler og diskuterer.

 5. Husk at taushetsplikten, personvern, prinsippet om ytringsfrihet og andre lover og regler også gjelder på sosiale medier.

 6. Vi angriper kun med godt offensivt spill på banen, og går ikke til angrep på nettet. Er du sint, skuffa eller misfornøyd, eller mener du noen har gjort noe galt? Husk at vi ikke kritiserer andre i sosiale medier og i det offentlige rom. Ta kontakt med klubben, eller direkte med den det gjelder og fortell hva du har på hjertet.

 7. Vi bruker ikke laggruppene til å diskutere uenighet med trenere, lagledere, lagkamerater eller foreldre. Uenighet tar vi opp med hverandre og utenfor det offentlige rom og klubbens kanaler.

 8. Publisering av bilder i klubbens sosiale medier skal alltid være godkjent av den/de som er avbildet. Det skal foreligge skriftlig samtykke fra foresatte for bruk av bilder av barn under 16 år. Klubben har rutine på å hente inn slike samtykker.

 9. Når vi publiserer poster i sosiale kanaler tenker vi over følgende:
  - Passer det seg at dette står på nettsiden, i avisa eller i sosiale kanaler?
  - Blir noen lei seg eller støtt hvis jeg poster dette?
  - Kan det hende at involverte ønsker å publisere dette før jeg gjør det?
  - Kan dette innlegget misforstås på noen måte?

 10. Meld ifra til klubben om du observerer eller opplever uakseptabel adferd som mobbing, sjikane, uthenging o.l.


Husk at du skal være en stolt og positiv ambassadør for klubben på nettet!


Retningslinjer for sosiale medier LHK.pdf