Haller og treningsfasiliteter

Lørenskog håndballklubb disponerer flere haller og treningsfasiliteter i kommunen. Her ser du en oversikt over hvor lagene våre har treninger.

Skårerhallen

Dette er Lørenskog Håndballs hjemmearena. Hallen ligger i Nordlifaret 50 i Lørenskog, rett ved Løkenåsen skole. Hallen er sprengt inn i fjellet og er en flerbrukshall på 20 × 40 meter som ble åpnet i 1981 og eies av Lørenskog kommune.

Fjellhamarhallen

Klubben disponerer også tid i Fjellhamarhallen. Hallen ligger i Aasmund Vinjes vei 22 på Fjellhamar, rett ved Fjellsrud skole. Hallen måler 40 × 60 meter, tilsvarende tre baneflater for håndball, og har dessuten klatrevegg. Hallen ble tatt i bruk i 1996 og eies av Lørenskog kommune.

Kjennhallen

Klubben disponerer også tid i Kjennhallen. Hallen ligger i Mailandveien 24 i Lørenskog, rett ved Mailand videregående skole. Hallen er en flerbrukshall og måler 20 x 40 meter. Hallen er relativt ny og åpnet i 2016. Den eies av Lørenskog kommune.

Kjennhallen styrkerom

I tillegg til halltid disponerer Lørenskog Håndballklubb tid i styrkerommet i Kjennhallen. Dette er reservert for de eldre lagene i klubben.

 

Trening i gymsal for yngre lag

For noen av de yngre lagene og håndballskolen er det trening i gymsal på ulike skoler i kommunen. Vi benytter følgende skoler: Hammer skole, Kjenn skole, Solheim skole og Rasta skole.

 

Hammer skole

Hammerveien 4, 1473 Lørenskog

 

Kjenn skole

Hasselveien 4, 1470 Lørenskog

 

Solheim skole

Mailandveien 4, 1470 Lørenskog

 

Rasta skole

Bjørndalsveien 1, 1476 Rasta