TILSYNSVAKT I SKÅRERHALLEN


Faste rutiner og ansvarsområder:


 1. Lås deg inn på vaktrommet.

Lån nøkkel og kodebrikke av trener. Ta på tilsynsvaktvest.

Sjekk meldesentralen:

 • Grønn lampe lyser ved «I drift» = Alt ok. Fortsett med tilsynsvaktrutinen.
 • Hvis noe annet lyser à Ring vakttelefonen. Nummeret står på veggen ved siden av meldesentralen. Skriv i protokollen om alt er i orden eller eventuelle feil. Protokollen ligger på bordet.

 

2. Gå en tilsynsvaktrunde:

 • Sjekk at alle rømningsveier er klare
 • Sjekk at alle brannslanger og slukningsapparat er tilgjengelige
 • Sjekk alle garderober og sørg for at de er stengt. Garderobene skal være åpne ved spesielle arrangement, men stengt ved ordinære treninger. Dette av sikkerhetsmessige grunner. Nøkkel på knippet i nøkkelboksen inne på vaktrommet.
 • Sjekk om det er trening i svømmehallen og på bryteloftet. Opprett kontakt med tilsynsvaktene her.


3. Gå tilsynsrunder jevnlig og minst tre ganger per time.4. Ved endt eller siste vakt: 

Overlever ansvaret til neste tilsynsvakt eventuelt en annen voksen på det neste laget som skal ha trening.
- Gå en runde og tøm hallen for personer hvis en har siste vakt i hallen.
- Skriv i protokollen om alt er i orden eller om du har oppdaget feil/avvik i løpet av vakta.

 

Hvis alarmen går: Alle SKAL ut!

 • Gå inn på banen og sørg for at en voksen tar ansvar for at alle som trener her evakuerer hallen
 • Deleger ansvar til en av de voksne i hallen om å sjekke ganger samt toalettene ved kiosken.
 • Minn om at alle skal møtes på fotballbanen.
 • Ta selv oppstilling i knutepunktet ved dørene i enden av gangen ned til hallen eventuelt ved nødutgangen hvis det er nødvendig å bruke denne. Ring Brannvesenet på 113 mens du venter på at alle evakuerer.
 • Ta imot rapport fra tilsynsvaktene i svømmehall og på bryteloftet samt den voksne fra LHK som du har delegert ansvar til.
 • Gå deretter til hovedinngangen og ta imot Brannvesenet. Videreformidl rapportene fra tilsynsvaktene i svømmehallen og på bryteloftet.
 • Hvis Brannvesenet spør etter «Brannpermen»: Den står i hylla på vaktrommet.

 

*Hvis falsk alarm (for eksempel kontrollerbar røykutvikling ved svidd vaffel): Skru av alarmen inne i vaktrommet og
kontakt brannvesenet (112).

 

NB: Hjertestarteren henger på veggen i vaktrommet.

Har du spørsmål om rutinene rundt tilsynsvaktene, ta kontakt med arrangementansvarlige i klubben.