DUGNADSINSTRUKS

Lørenskog håndballklubb er en foreldredrevet klubb, hvor hovedinntekten vår kommer fra egne arrangementer. Når vi har arrangement i hallen er det ulike vakter som må bemannes.

Medlemmer av Styret utarbeider en liste over hvilket lag som har ansvaret for de ulike arrangement i hallen. Oppmennene på de ulike lag fordeler vaktene internt i sin foreldregruppe. Som regel er et dagsarrangement fordelt på flere lag utover dagen.

Når et lag er tildelt et arrangement, må de stille med 6 voksne personer: 2 i kiosk, 2 i sekretariatet (tidtaking + kamprapport), 1 i billettsalg og 1 tilsynsvakt. En av disse skal i tillegg være tildelt rollen som nøkkelansvarlig. Oppmann tildeler en av de voksne dette ansvaret.

VIKTIG: Det laget som er tildelt den første vakta, må møte opp minst 1 t før kampstart. Dette for å gjøre klar kiosk, sekretariat og billettsalg. Se Dugnadsliste for nærmere tidspunkt. Oppmøtetidspunktet variere avhengig av når spillerne har oppmøtetidspunkt. Dugnadsvaktene bør være på plass 15 minutter før det første laget har oppmøte. Vanligvis har spillerne oppmøte tidligere jo eldre de er.

Nedenfor gis en nærmere beskrivelse av hva som det forventes at man skal gjøre.


NØKKELANSVARLIG

Første vakt: Hente nøkler

Nøklene hentes på Esso Deli de Luca ved Metrosenteret. Nøklene hentes rett før arrangement og leveres umiddelbart etter at arrangementet er ferdig. Nøklene hentes og leveres i samme veske.

Under arrangementet oppbevares nøklene i boksen merket «Inngang».


KIOSK

Annen praktisk informasjon/tips:

 • Nøkkelansvarlig har nøklene til hengelåsene på skapene i kiosken.
 • Betalingen kan foregå med kort eller Vipps. Koden til Vipps er 15346.
 • Alt salg skal registreres i LHK sin iZettle løsning. Alt utstyret ligger i kiosken. En løsning (iPad og kortleser) til kiosk og en til inngang
 • Viktig å skru på pølsekoker med en gang man kommer til kiosken
 • Man bør sette på kaffe. Mange kommer i god tid før kampstart.
 • Det er lurt å sette ut et lite avlastningsbord utenfor kiosken hvor man setter kaffe, pappkrus, syltetøy mm
 • Dommere og sekretariat har anledning til å få kaffe, en gratis brus og en fast føde i kiosken.
 • Det er viktig at det vaskes opp og holdes orden i kiosken. Kluter/såpe står i skapet under vasken. Husk å kaste søppel fra kiosk jevnlig og spesielt når siste vakt er slutt. Søppel kastes i container rett utenfor hallen. Nøkkel på knippet inne i nøkkelskapet på vaktrommet.
 • De siste vaktene må vaske pølsekoker (se egen info påklistret pølsekoker), gjøre rent kaffekanner og ellers forlate kiosken i ryddig stand. Husk å låse alle skapene med tilhørende hengelåser.
 • Kjøkkenbenk og gulv skal rengjøres.
 • Det står bøtte og skurefille i kiosken. Langkost i kiosken eller rommet vegg i vegg.INNGANG, salg av billetter 

Det skal stå et bord m/stol i toppen av trappa opp til tribunen hvor man sitter og selger billetter. Billettpris er kr 60,- for voksne. Barn under 16 år er gratis.

Alle innganger selges gjennom kioskløsningen, iZettle. Kun kort og Vipps (15346)

Alle som betaler inngang får klistremerke som bæres på yttertøyet. Klistremerker ligger i boksen merket «Inngang»


TILSYNSVAKT I SKÅRERHALLEN

Tilsynsvakten følger instruksen for tilsynsvakt som ligger på vaktrommet

Lås deg inn på vaktrommet. Lån nøkkel og kodebrikke av trener. Ta på tilsynsvaktvest 

NB: Hjertestarteren henger på veggen på vaktrommet.

SEKRETARIAT

Den ene personen har ansvaret for tidtaking og den andre har ansvar for den elektroniske kampregistreringen.

 • Klokka/tidtakingsutstyr står i en svart koffert på vaktmesterkontoret (rett ved kiosken). Alt annet nødvendig utstyr ligger i en sølvkoffert under trappa opp til tribunen.
 • Stereoanlegg/mikrofon/strømledning for tidtakingsutstyret står i et eget «bur» midt under tribunen (inngang fra midt i hallen rett ved siden av der sekretariatets bord skal stå). I det rommet står også bord og stoler til bruk for sekretariatet. Nøkkelansvarlig har de nødvendige nøkler.


Annen praktisk informasjon/tips:

 • Det ligger Time-out kort i sølvkofferten. Dere må legge et kort på hver lagbenk før kampstart. - Det ligger papirutgaver av kamprapporter i sølvkofferten. Dette som en nødløsning hvis det skulle oppstå tekniske problemer.
 • Når kampen er slutt må både sekretariatet og dommerne underskrive kamprapport (elektronisk).
 • Eventuelt manuelle kamprapporter legges i kiosken.
 • Dommerkvittering registreres elektronisk på kamprapportene

ALLE DUGNADSVAKTENE ETTER ENDT ARRANGEMENT:

Sjekke at alle har forlatt hallen.

Rydde ganger, tribune, toaletter, garderober, kiosk og baner. Tømme alle søppelkasser.

Kaste søppelsekker i container utenfor inngangen til hallen.

Sette tomflasker i bruskassene i kiosken. 

Gjenglemte ting legges utenfor vaktmesterrommet.

Nøkkelansvarlig har ansvaret for at alle boder/rom blir låst og selvsagt at hallen er låst dersom det ikke er noe arrangement etterpå.

Rydde og sette tilbake alt utstyr til sekretariatet. 


·       Den bærbare pc’en som benyttes til liveregistrering pakkes ned i sølvkofferten.
        NB! ikke glem laderen.

·       Sølvkofferten skal settes i rommet under trappen opp til tribunen

·       Klokken pakkes ned i den sorte kofferten og settes på tilsynsvaktrommet

·       Bord og stoler settes inn i boden

·       Stereoanlegg settes inn i boden og i sitt bur og låses inn

Ved spørsmål, før, underveis eller etter arrangement, kontakt arrangementsansvarlig
Erlend Husby 91154144